top of page

AIRBUS מציעה מגוון שירותים

תצלומי לוויין

צילומי לווין דיגיטליים איכותיים ממספר מקורות בכל העולם, סל מוצרים רחב ביותר הכולל פתרונות לעיבוד נתונים גאוגרפיים וארכיון עדכני ברמה יומית:

StaringSpotLight

רוחב פס: 5-10  קמ”ר

כיסוי תדירות: -

רזולוציה: 25 מ’

TerraSar-X

רוחב פס: 4 קמ”ר

כיסוי תדירות: -

רזולוציה: שחור-לבן 1.5 מ’

KazEOSat-1

רוחב פס: 20 קמ”ר

כיסוי תדירות: פעם ביומיים שלושה

רזולוציהשחור-לבן 1 מ’

מולטיספקטרלי 6 מ’

SPOT 6/7

רוחב פס: 60 קמ”ר

כיסוי תדירות: פעמיים ביום בכל מקום בעולם

רזולוציהשחור-לבן 1.5 מ’

1.5 ס”מ pan sharpen

מולטיספקטרלי 6 מ’

Pléiades

רוחב פס: 20 קמ”ר

כיסוי תדירות: פעמיים ביום בכל מקום בעולם

רזולוציהשחור-לבן 50 ס”מ

50 ס”מ pan sharpen

מולטיספקטרלי 2 מ’

WideScanSAR

רוחב פס: 200-270 קמ”ר

כיסוי תדירות: -

רזולוציה: 40 מ’

ScanSAR

רוחב פס: 100 קמ”ר

כיסוי תדירות: -

רזולוציה: 18 מ'

StripMap

רוחב פס: 30 קמ”ר

כיסוי תדירות: -

רזולוציה: 3 מ'

SpotLight

רוחב פס: 10 קמ”ר

כיסוי תדירות: פעם ביום ברוב קווי הרוחב

רזולוציה2 מ’

HighResolutionSpotLight

רוחב פס: 5-10 קמ”ר

כיסוי תדירות: -

רזולוציה1  מ’

מודלי גבהים DTM ו-DSM

מאגרי גבהים בכיסוי עולמי במגוון רב של רזולוציות ודיוק העומדים בסטנדרטים בין-לאומיים המחמירים ביותר. 

מודלי גבהים מבוססי ייצור Opti\SAR בדיוק גבוה במיוחד וניתן להזמנה ע”פ דרישת הצרכן:

Elevation 10

רזולוציה מרחבית: 10 מ’

דיוק אנכי: כ-5 מ’

Elevation 30

רזולוציה מרחבית: 30 מ’

דיוק אנכי: כ-8 מ’

WorldDEM

רזולוציה מרחבית: 12 מ’

דיוק אנכי: כ-2 מ’

Elevation 1

רזולוציה מרחבית: 1 מ’

דיוק אנכי: כ-1.5 מ’

Elevation 4

רזולוציה מרחבית: 4 מ’

דיוק אנכי: כ-1 מ’

Elevation 8

רזולוציה מרחבית: 8 מ’

דיוק אנכי: כ-8 מ’

One Atlas

One Atlas הינה סביבת עבודה שיתופית רשתית ייחודית במינה המאפשרת מתן מגוון שירותים מאובטחים, החל מהנגשת המידע ומאגר תצלומי הלווין המתחדשים בתדירות יומית ועד למתן פתרונות עיבוד, מיצוי ואנליטיקות מהמתקדמים בעולם:

 • מיפוי שימושי קרקע

 • ספריית תצלומי לווין

 • ניטור ימי

 • מאגר גבהים בכיסוי עולמי

 • שירותי עיבוד נתונים רובוסטיים

 • ניתוח מחצבים

 • גילוי שינויים

 • ניתוח פעילות עסקית או צבאית

Pixel Factory

מפעל ייצור פוטוגרמטרי מבוסס אלגוריתמיקה המאפשר שילוב של סנסורים מגוונים לייצור תוצרים באיכות גבוהה.

לבחירתכם עומדות אפשרויות של רכישת יכולות המפעל כולו או קבלת שירותים נבחרים ע”פ הצורך:

 • 3D TIN

 • Mosaic

 • DSM

 • Ortho

 • LiveMosaic

 • Mesh

 • TrueOrtho

 • Classification

 • Virtual Reality

bottom of page