top of page

רכב אוטונומי

כלי רכב אוטונומי שמסוגל לנוע ולנווט בכביש ומחוצה לו בכוחות עצמו, ללא מעורבות של נהג אנושי הופך מחלום רחוק למציאות של ימינו. כלי הרכב האלה מתבססים על טכנולוגיות חדישות של זיהוי וניתוח נתונים בזמן אמת בשילוב עם בסיס נתונים של מיפוי מדויק מוקדם. 

המיפוי הנדרש לתכנון משימה לטובת ניווט בכלי רכב בכביש ובשטח הפתוח מתבסס על פיתוח מודלים, ניתוח שכבות ובניית כלים לתמיכה בתהליך עיבוד תכונות הנדרשות.
 

שכבות המידע בהן נדרש להשתמש כדי לפרש את הדרך לניידות, נגישות, כיסוי ופגיעות בכביש הן פירוט נתיבים, שוליים, מעקות, תמרורים וכיווני נסיעה, ומחוצה לו הן ושכבות צמחייה, קרקעות, כיסויי קרקע, מודל שיפועים, לחות קרקעות ומכשולים ונתוני גובה (DTM ו-DSM) לכל תרחיש.

 

ניתוח נתונים אלו והפיכתם לתוצר המיפוי המדויק (HD) מהווים אלמנט הכרחי לרכבים אוטונומיים מופעלים ע”י בינה מלאכותית.

חברת שיא הנה ממקדת פעילותה בייצור מיפוי HD לצורך קידום תחבורה חכמה בשיתוף פעולה עם חברות באיגוד לתחבורה חכמה בישראל וחברות שותפות בין לאומיות. אנו פועלים למינוף וקידום Data Sets מבוססי טכנולוגיית AI, המאפשרת למידה והסקת מסקנות בטכנולוגיות מתקדמות.

bottom of page