top of page

ניסויים

כל תהליך מחקר ופיתוח טכנולוגי דורש ניסויים רבים של פלטפורמות, סנסורים וכלי עזר מגוונים שבלעדיהם לא ניתן להתקדם ולסיים את התהליך כולו. חברת שיא מתמחה לאורך שנים בהכנה, ניהול, תיעוד, תמיכה, מיצוי וסיכום ניסויים בשטח שדורשים הרבה ניסיון אקדמי ומעשי.

אנו נותנים מענה משולב ומקיף לכל תרחיש טכנולוגי ומבצעי, ומסוגלים לעמוד בכל היקף של ניסוי ולהשתלב בכל שלב של תהליך מחקר ופיתוח על פי דרישת הצרכן. מאחורינו מאות ניסוים בתעשיות ביטחוניות ואזרחיות ללא תקלות או תלונות מצד הלקוח. 

bottom of page