top of page

מידול תלת מימדי

חברת שיא מתמחה במיפוי מבוסס מידול תלת ממדי אוטומטי ברזולוציה הטובה בעולם לשטחים רחבים ומצומצמים כאחד. אני מנגישים ללקוח לא רק מידול מדויק של השטח אלא גם מנגישים כלי ניתוח מרחביים ומדידות לצד שילוב שכבות מידע גאוגרפיים והצגת הפרויקטים על ידי כלי הצגה מתקדמים ונוחים.

אנו מחזיקים ברישיון להפעלה אווירית מטעם רת”א ופועלים בהתאם לדרישות החוק ותקנות התעופה, המטיסים שלנו הם אנשי מקצוע עם ניסיון רב המקפידים על שיפור מתמיד ועומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

bottom of page