top of page

ייעוץ והדרכה

אנו מציעים מגוון שירותים מבוססי תצלומי אוויר, החל מאספקת תצלומי אוויר וייצור אורתופוטו ועד לקליטת, עיבוד וניתוח מידע גאוגרפי מהאוויר. טיסות הצילום שלנו מבוצעות באמצעות מטוסים של חברות שותפות בין-לאומיות שלנו.

בזכות שותפויות אלו אנו מסוגלים להתאים מטוסים וסנסורים שונים לכל דרישה ואופי המשימה של הלקוח בכל מקום בעולם.

בנוסף, נותנת החברה שירותי LiDAR מוטס. יש לנו היכולת לבצע צילומי אויר ומדידות לידר אוויריות בזמנים קצרים. שירות זה מבוסס על מערכות בין המתקדמות בעולם.

bottom of page